AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMICKEJ TEÓRIE A PRAXE V MEDZINÁRODNOM PODNIKANÍ 2013

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMICKEJ TEÓRIE A PRAXE V MEDZINÁRODNOM PODNIKANÍ 2013