Akademické akcenty – 1. ročník odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (9.9.2010)

Akademické akcenty – 1. ročník odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (9.9.2010)