Akademické akcenty – 4. ročník odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (09.12.2013)

Akademické akcenty – 4. ročník odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (09.12.2013)