Obete kriminality – Victims of Crime – 2. medzinárodná vedecká konferencia (27.-28. november 2013)

Obete kriminality – Victims of Crime – 2. medzinárodná vedecká konferencia (27.-28. november 2013)