PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov – 4. apríl 2016

PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov – 4. apríl 2016