Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní V.”, 26.11.2015

Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní V.”, 26.11.2015