Paneurópske právnické dni 2013 – Vedecká konferencia (20.-25. máj 2013)

Paneurópske právnické dni 2013 – Vedecká konferencia (20.-25. máj 2013)