PRINCÍPY V PRÁVE – Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 14.5.2015

PRINCÍPY V PRÁVE – Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 14.5.2015