“Aktuálne otázky trestného zákonodarstva“ – pocta prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademikovi SAV a EAVU k 80. narodeninám (19. január 2012)

“Aktuálne otázky trestného zákonodarstva“ – pocta prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademikovi SAV a EAVU k 80. narodeninám (19. január 2012)