Faculty Law

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Funkcia: Vedúci oddelenia, profesor

Pracovisko: Oddelenie ústavného práva a štátovedy

Miestnosť č. 2.35
E-mail: jan.svak@paneurouni.com