Faculty Informatics

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Funkcia: Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy

Pracovisko: Dekanát

Tel: +421 2 6820 3637

E-mail: eugen.ruzicky@paneurouni.com