Fakulta informatiky

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3636

E-mail: eugen.ruzicky@paneurouni.com


Ružický