Fakulta informatiky

Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky

Tel: +421 2 6820 3636

E-mail: eugen.ruzicky@paneurouni.com


Doc. RNDr. EugenRužický, CSc. je školiteľ viacerých úspešných doktorandov z počítačovej grafiky a spracovania obrazov (pôsobiaci na viacerých univerzitách v Japonsku, USA a UK) a je zakladateľom medzinárodne uznávanej konferencie Computer Graphics SSCG, ktorej zborník je vydávaný v USA. Má llhoročné skúsenosti z riadenia odboru informatiky a zahraničného obchodu na Ministerstve hospodárstva SR a Ministerstva zahraničných vecí SR. Taktiež je zodpovedný riešiteľ projektu „Interaktívny systém automatizovaného návrhu“ zameraný na návrh plošných spojov, projektu „ISAN2“ zameraný na návrh integrovaných obvodov a je zodpovedný riešiteľ medzinárodného systému pre počítačovú grafiku a spracovanie obrazu Comgraph System. V rokoch 1990-1995 spoluprácoval s lekármi pri realizácii počítačového systému pre riadenie stereotaktických operácií mozgu.

Vyučované predmety: 

  • Bakalárska práca 1
  • Bakalárska práca 2
  • Projektový manažment
  • Odborná prax

Projekty od roku 2013:

Výzva: ESF Operačný program „Vzdelávanie“ OPV-2012/4.2/04-SORO

Názov projektu: Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ

Kód projektu: NFP 26140230012

Realizácia: 01/2013 – 06/2015

Zodpovedný riešiteľ a odborný garant: Eugen Ružický, Doc., RNDr., CSc.

 

Výzva: International Visegrad Fund-National Science Council Taiwan Joint Research Projects

Názov projektu: The Smoke in the Chimney – An Intelligent Sensor-based  TeleCare Solution for Homes (TeleCalmPlus)

Kód projektu: IVF–NSC 21280013

Realizácia: 09/2013 – 12/2015

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Eugen Ružický, Doc., RNDr., CSc.

 

Výzva: Norway grants,

Projekt: Innovative Methods in Education for supporting Partnerships – “InovEduc”,

SK08 Cross-border cooperation,

Kód projektu: CBC01008,

Realizácia: 09/2015 – 04/2017

Expert a projektový manažér,

 

Výzva: APPV

Projekt: Parallel Algorithms and software for GPU and WSN

Kód projektu: SK-AT-0020-12, Oestereichische Akademische Austaschdienst Rakúsko,

Realizácia: 2013 – 2014,

Riešiteľ.

 

Výzva: APPV

Projekt: Software and Algorithms Parallelization for 4G Simulation Software and Algorithms

Kód projektu SK-PT-0014-12,

Realizácia: 2013 – 2014

Riešiteľ.

 

Spolu doteraz  viac ako 100 publikácií, ktorých zoznam je dostupný tu.