Faculty Media

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Funkcia: Docent

Pracovisko: Ústav mediálnych štúdií

Tematínska 10
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 11:45 – 13:45
Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com