Faculty Media

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Funkcia: Profesor, prorektor, garant

Pracovisko: Ústav masmediálnej a marketingovej komunikácie

Tel: +421 2 682 03 643

E-mail: ludovit.hajduk@paneurouni.com