Faculty Law

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Funkcia: Vedúci oddelenia, profesor

Pracovisko: Oddelenie trestného práva, kriminalistiky kriminológie

Miestnosť 2.08
Konzultačné hodiny: Štvrtok: 10:30 - 11:30 alebo iný čas na základe emailovej dohody
Tel: +421 2 4820 8865

E-mail: jozef.zahora@paneurouni.com