Faculty Psychology

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Funkcia: Docentka

Pracovisko: Ústav školskej a pracovnej psychológie

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8860

E-mail: elena.lisa@paneurouni.com