Faculty Psychology

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.szobiova@paneurouni.com