Faculty Psychology

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Funkcia: Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Pracovisko: Fakulta psychológie

Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com