Fakulta psychológie

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Funkcia: Dekanka

Pracovisko: Fakulta psychológie

Miestnosť 1.13
E-mail: elena.lisa@paneurouni.com