Faculty Economics

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Funkcia: Profesor

Pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: eva.cihelkova@paneurouni.com