Fakulta ekonómie a podnikania

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: cihelkovae@gmail.com