Faculty Economics

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Funkcia: Vedúci ústavu

Pracovisko: Ústav ekonomiky

Tel: +421 2 6820 3608

E-mail: stehlikovab@gmail.com