Fakulta ekonómie a podnikania

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Pracovisko: Ústav ekonomiky

Tel: +421 2 6820 3653

E-mail: stehlikovab2@gmail.com