Faculty Media

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

Funkcia: Docent, vedúci

Pracovisko: Ústav dizajn médií

Tel: +421 903 716 048 (MOB) +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com


Vyučované predmety:

Názov predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor
Audiovizuálny dizajn 1, 2 Dizajn médií I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Reklama a vizuálna komunikácia 1, 2 Dizajn médií I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Zvukový a vizuálny dizajn 1, 2 Dizajn médií I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálna tvorba 1, 2 Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Realizácia AV diela 1, 2 Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Kreatívny priemysel Masmediálna a marketingová komunikácia II. Mediálne a komunikačné štúdiá

 

Vedecké zameranie:

Predmetom odborného záujmu je forma audiovizuálneho diela a praktická tvorba kinematografického obrazu v jej semiotických vzťahoch. Vo svojich výskumoch sa venuje technológii záznamu s ohľadom na modernú realizáciu audiovizuálneho diela. Neverbálny výraz a komunikácia cez kompozičné vzťahy sú predmetom mnohých publikovaný výskumných štúdií. V praktickej AV tvorbe sa venuje autorskej dokumentárnej tvorbe, hranej televíznej tvorbe a programovému dizajnu.

 

Najvýznamnejšie publikácie:

Kamera! – Běží…, aneb, Několik moudrostí, jak tvořit pohyblivý obraz. 1. díl / Szomolányi Anton, Bratislava : Citadella, 2016. – 182 s. – ISBN 9788081820502.

Dynamic composition in motion picture , 1. vyd. – Beau Bassin (Maurícius) : Omniscriptum Publishing Group. Lambert Academic Publishing, 2018. – 91 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-613-9-86059-3

Dancetheater & cinerama ako možný spôsob inscenovania folklóru = Dancetheater & cinerama as a way of staging folklore / Hamar Juraj, Szomolányi Anton, 2009.
In: Ointerpretácii umeleckého textu 24 : autentické a univerzálne v tvorbe a interpretácii umenia. – Nitra : UKF, 2009. – ISBN 978-80-8094-433-9. – S. 427-436

Základy kamerové tvorby / Szomolányi Anton. – 1. vyd. – Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2015. – 196 s. [9,8 AH]. – ISBN 9788075101396.

Praktické cvičenia „Dokumentárnej tvorby“ pre bakalárske štúdium : Súbor praktických cvičení: dokumentárna tvorba / Szomolányi, Anton [Autor, 100%]. – 1. vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Akadémia umení. Fakulta dramatických umení, 2008. – 62 s. – ISBN 978-80-89078-28-8

Semiotics and non-verbal manipulation in the audiovisual language of journalism / Szomolányi, Anton [Autor, 100%] ; Media Ecology and Image Studies, 1 [10.2018, Aveiro, Portugalsko]
ISSN 2184-3821, s. 826-836 [online]

Colorimetry and exposure measurement in modern cinematography / Szomolányi, Anton [Autor, 100%] ; SGEM 2018 [19.03.2018-21.03.2018, Viedeň, Rakúsko]
ISBN 978-619-7408-34-8. – ISSN 2367-5659, s. 465-470 [tlačená forma] [online]

Formátový manuál alebo programová biblia ako prostriedok pre vzdelávanie zamestnancov v televízii = Format manual or program bible as means of education of television employees / Szomolányi, Anton [Autor, 100%] ; Megatrends and Media 2018, ISBN 978-80-8105-953-7, s. 364-375 [tlačená forma] [online]

Dance film as a suitable form of practical media education / Szomolányi Anton, 2017. – Spôsob prístupu: https://fmk.sk/download/konferencie/Megatrends-and-Media-Media-future.pdf.

Folklór a film ako divadlo / Szomolányi Anton, Hamar Juraj, 2008.
In: Časovosť a nadčasovosť v dráme a divadle. – Banská Bystrica : Akadémia umení, 2008. – ISBN 978-80-89078-56-1. – S. 272-282.

Kamerová tvorba 1., 2., 3., [elektronický dokument] : distanční studijní text / Szomolányi, Anton [Autor, 100%]. – 1. vyd. – Opava (Česko) : Slezská univerzita v Opavě, 2019. – 129 s. – [recenzované]. – ISBN 978-80-7510-356-7

Which camera to shoot with / Szomolányi, Anton; SGEM 2018 [19.03.2018-21.03.2018, Viedeň, Rakúsko]. ISSN 2367-5659, s. 531-537 [tlačená forma]

Non-verbal manipulation in the audiovisual language of journalism / Szomolányi, Anton; Megatrends and Media 2019 2019. – ISBN (online) 978-80-572-0015-4, s. 275-290 [online]

Kameramanská tvorba pre dokumentaristu III. / Szomolányi Anton. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, 2011. – 86 s. – ISBN 978-80-89078-89-9.

  • Najvýznamnejšie diela:

Z posledného obdobia sú to hlavne dokumentárne filmy  – Príbeh jednej lanovky, História lyžovania,  Pohľad za zrkadlo, Hostia – Hauerland, V tieni pod Hindúkušom, réžia filmovej časti multimediálneho divadelného predstavenia Obrázky zo Slovenska a Chorea Slovaca (SĽUK), Okinawa – Slovensko, cesta karate, Ahoj Slovensko, A što će mi muž,…

 

Ďalšie aktivity a informácie:

Celý svoj profesionálny život pracuje ako nezávislý filmový tvorca doma a v zahraničí. V 90tych rokoch sa venoval hlavne reklamnej tvorbe, potom tvorbe svojich vlastných autorských dokumentov, inscenovaných tanečných predstavení spojených s filmom v divadle SĽUK.

Vyštudoval na FAMU v Prahe, odbor filmová a televízna kamera. V priebehu rokov 1985 – 1990 pracoval pre niekoľko spoločností:  Art centrum Praha – práca na multivíziách,  audiovíziách a aj na videoklipoch pre gramofónové vydavateľstvo Supraphon. V Slovenskej televízii pôsobil ako externý kameraman pre dokumentárnu a hranú tvorbu a ako kameraman pracoval aj pre Armádny film v rámci základnej vojenskej služby. V rokoch 1990 – 2002 bol ako kameraman v slobodnom povolaní (spolupráca so štábmi STV, Krátky film Praha, TV Titograd – Juhoslávia, Art centrum Praha, spolupráca na hraných filmoch v Nemecku, Rakúsku a Francúzku). Napísal 9 učebných publikácii pre študentov filmu a multimédií, kamery a dokumentárnej tvorby, prispieva do odborných časopisov a prednáša aj v zahraničí. Vo svojej filmografii má mnohé dokumentárne filmy, realizáciu viac ako 80 reklamných spotov technológiou highend, na ktorých pracoval ako producent, kameraman, scenárista, CD-ROM prezentácie, výrobu multimediálnych scénických programov. Pracoval ako kameraman aj na veľkých revuálnych programoch ako je Zlatý slávik, MISS, Aurel a podobne.