Fakulta masmédií

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

Funkcia: Docent, vedúci

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Konzultačné hodiny: Tematínska 10
Pondelok: 9:00 – 12:00
Konzultačné hodiny: Mediálne centrum
Piatok: 12:00 - 14:00 (na zákl. os. dohovoru)
Tel: +421 2 4828 7626 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com


Tono Szomolányi