Fakulta masmédií

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

Funkcia: Docent, vedúci

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Pondelok: 9:00 – 12:00, č.d. 225 / FM Tematínska
Piatok: 12:00 – 14:00 / Mediálne centrum Nevädzova na základe osobného dohovoru
Tel: +421 2 4828 7626 (MC), +421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com


Tono Szomolányi