Fakulta masmédií

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

Funkcia: Docent, vedúci

Pracovisko: Ústav dizajnu médií

Pondelok: 9:00 – 12:00, č. d. 225
Tel: +421 903 716 048 (MOB), +421 2 6820 3649

E-mail: anton.szomolanyi@paneurouni.com


Tono Szomolányi

 

Anton Szomolányi, kameraman a režisér.

Celý svoj profesionálny život pracuje ako nezávislý filmový tvorca doma a v zahraničí. V 90tych rokoch sa venoval hlavne reklamnej tvorbe, potom tvorbe svojich vlastných autorských dokumentov, inscenovaných tanečných predstavení spojených s filmom v divadle SĽUK. Ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent pôsobí v súčasnosti na Paneurópskej vysokej škole.

Vyštudoval na FAMU v Prahe, odbor filmová a televízna kamera. V priebehu rokov 1985 – 1990 pracoval pre niekoľko spoločností:  Art centrum Praha – práca na multivíziách,  audiovíziách a aj na videoklipoch pre gramofónové vydavateľstvo Supraphon. V Slovenskej televízii pôsobil ako externý kameraman pre dokumentárnu a hranú tvorbu a ako kameraman pracoval aj pre Armádny film v rámci základnej vojenskej služby. V rokoch 1990 – 2002 bol ako kameraman v slobodnom povolaní (spolupráca so štábmi STV, Krátky film Praha, TV Titograd – Juhoslávia, Art centrum Praha, spolupráca na hraných filmoch v Nemecku, Rakúsku a Francúzku). Napísal 6 učebných publikácii pre študentov filmu a multimédií, kamery a dokumentárnej tvorby, prispieva do odborných časopisov a prednáša aj v zahraničí. Vo svojej filmografii má mnohé dokumentárne filmy, realizáciu viac ako 80 reklamných spotov technológiou highend, na ktorých pracoval ako producent, kameraman, scenárista, CD-ROM prezentácie, výrobu multimediálnych scénických programov. Pracoval ako kameraman aj na veľkých revuálnych programoch ako je Zlatý slávik, MISS, Aurel a podobne.

Z posledného obdobia sú to hlavne dokumentárne filmy  – Príbeh jednej lanovky, História lyžovania,  Pohľad za zrkadlo, Hostia – Hauerland, V tieni pod Hindúkušom, réžia filmovej časti multimediálneho divadelného predstavenia Obrázky zo Slovenska a Chorea Slovaca (SĽUK), Okinawa – Slovensko, cesta karate a mnohé iné.

Doc. Mgr. Anton Szomolányi,ArtD. pôsobí na Fakulte masmédií PEVŠ ako vedúci Ústavu dizajnu médií. Vyštudoval FAMU v Prahe, program Filmová a televízna kamera. Napísal 8 učebných a knižných publikácii so zameraním na kinematografický obraz, prispieva do odborných časopisov a prednáša aj v zahraničí. Vo svojej filmografii má mnohé autorské dokumentárne filmy, realizáciu viac ako 80 reklamných spotov technológiou highend, na ktorých pracoval ako producent, kameraman, scenárista, Pracoval ako kameraman aj na veľkých revuálnych programoch ako je Zlatý slávik, MISS, Aurel. Pôsobí aj ako programový dizajnér a ako metodik sa venuje aj neprofesionálnym tvorcom.

Životopis: Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. /nar. 1963/

 • Vyštudoval na Filmovej akadémii múzických umení v Prahe, odbor filmová a televízna kamera.
 • V priebehu rokov 1985 – 1990 pracoval pre niekoľko spoločností: Art centrum Praha – práca na multivíziách,  audiovíziách,
 • V Slovenskej televízii pôsobil ako externý kameraman pre dokumentárnu a hranú tvorbu a ako kameraman pracoval aj pre Armádny film – ZVPS.
 • V rokoch 1990 –1996 bol ako kameraman v slobodnom povolaní (spolupráca so štábmi STV, Krátky film Praha, TV Titograd – Juhoslávia, Art centrum Praha, spolupráca na hraných filmoch v Nemecku, Rakúsku a Francúzku).
 • Paralelne tri roky prednášal na Univerzite Komenského, na katedre žurnalistiky.
 • V rokoch 1992 – 2001 bol spolumajiteľom a riaditeľom produkčnej spoločnosti TONIGO FILM, s.r.o., od roku 2001 – 2009 – majiteľom spoločnosti IDEAS film s r.o.
 • Od roku 1998 je členom poradného výboru pre amatérsky film Národného osvetového centra, kde pôsobí ako člen poroty a lektor celoštátnych a medzinárodných súťaží, festivalov a workshopov. V roku 2013 dostal medailu UNICA (Union Internationale du Cinema) za celoživotný prínos do neprofesionálnej kinematografie, cenu za dokumentárny filmu V tieni pod Hindukušom na Festivale národov v Rakúsku.
 • V roku 2006 ukončil doktorandské štúdium na filmovej škole VŠMU v Bratislave a bol mu udelený titul ArtD.
 • V roku 2007 habilitoval na FtF VŠMU v Bratislave a bol mu udelený umelecko-pedagogický titul Docent.
 • 0d roku 2002 – 2013 bol pedagógom, mimoriadnym profesorom a garantom na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
 • Od roku 2009 prednáša aj na FtF VŠMU
 • Od roku 2010 do 2014 bol dekanom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU.
 • V súčasnosti je pedagógom na Paneurópskej vysokej škole.
 • Napísal 9 učebných publikácii pre študentov filmu a multimédií, kamery a dokumentárnej tvorby, prispieva do odborných časopisov a prednáša v zahraničí.
 • Súčasne pracuje ako režisér a kameraman v oblasti highend-ového spracovania.
 • Vo svojej filmografii má mnohé dokumentárne filmy, realizáciu viac ako 80 reklamných spotov technológiou highend, na ktorých pracoval ako producent, kameraman, scenárista, ďalej úpravy a adaptácie, CD-ROM prezentácie, výrobu multimediálnych programov.

Z posledného obdobia sú to hlavne dokumentárne filmy  – Príbeh jednej lanovky, História lyžovania,  Pohľad za zrkadlo, Hostia – Hauerland, V tieni pod Hindúkušom, réžia filmovej časti multimediálneho divadelného predstavenia Obrázky zo Slovenska a Chorea Slovaca (SĽUK), Okinawa – Slovensko, cesta karate a mnohé iné.