Contacts

Tomášikova 20

Funkcia: Paneurópska vysoká škola n.o.

Pracovisko: 820 09 Bratislava

Tel: +421 2 4820 8803

E-mail: rektorat@paneurouni.com


Paneurópska vysoká škola n.o.

Tomašíkova 20
820 09 Bratislava 29

Tel: +421 2 4820 8803

Fax: +421 2 4820 8829

Email: rektorat@paneurouni.com

IČO: 36 077 429
DIČ: 2021766582
IČ DPH: SK7120000118