Kontakty

Korešpondenčná adresa:

Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava

Tel: +421 2 4820 8803

E-mail: rektorat@paneurouni.com


IČO: 36 077 429
DIČ: 2021766582
IČ DPH: SK7120000118