Useful information

Culture

Bratislava, as the capital city, is the cultural centre of Slovakia and offers a wide choice of cultural experiences. The most notable cultural institutions/scenes/exhibitions are the following ones:

 

Theatres:

 • Slovak National Theatre / SND (Opera house and Drama theatre), historical building/ticketing office: Gorkého 4, 815 86 Bratislava
 • New building of SND: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
 • Theatre of P.O. Hviezdoslav / Divadlo P.O. Hviezdoslava, Laurinská 20, 815 86 Bratislava
 • Theatre / Divadlo ASTORKA KORZO 90, SNP 33, Bratislava
 • Theatre / Divadlo WEST, Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava
 • Comedy theatre Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5, 831 04 Bratislava 3
 • Theatre / Divadlo L+S,Námestie1.Mája5, 811 06 Bratislava
 • Theatre / Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
 • Theatre / Divadlo Malá scéna, Dostojevského rad 7, Bratislava
 • Modern Art Theatre / Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava

Museums and permanent exhibitions:

 • MESTSKÉ MÚZEUM (Main exhibition, City Museum), Primaciálne nám.3, Bratislava
 • MESTSKÉ MÚZEUM (Exhibition of the history of Bratislava, Old Town Hall), Stará Radnica, Primaciálne nám.1, Bratislava
 • MESTSKÉ MÚZEUM (Exhibition of Winery and Wine-making, Slovak National Collection of Wines), Apponyiho palác, Radničná 1,Bratislava
 • MESTSKÉ MÚZEUM (Exhibition of folk arts and crafts), Beblavého 1, Bratislava
 • MESTSKÉ MÚZEUM (Exhibition of weaponry and medieval fortification), Michalská veža Michalská 24, Bratislava
 • MESTSKÉ MÚZEUM (Farmaceutical exhibition), Lekáreň Červený rak, Michalská 26, Bratislava
 • MESTSKÉ MÚZEUM (Music exhibition – the birthplace of J.N. Hummel), Klobúčnicka 2, Bratislava
 • Museum of Clocks (House of the Good Shepherd), Múzeum hodín – Dom u dobrého pastiera, Židovská 1,Bratislava
 • Devín Castle, Muránska ul., Bratislava-Devín
 • Museum of the history of Roman settlement, Gerulata, Gerulatská 69, Bratislava – Rusovce
 • Museum of Arthur Fleischmann / Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela ulica 6, Bratislava
 • Literary Museum / Literárna expozícia – Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2, Bratislava
 • Slovak National Museum / SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
 • Slovak National Museum / SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM – Natural Sciences Section / Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
 • Slovak National Museum / SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM – Archaeologic Collection / Archeologické múzeum, Žižkova 12, Bratislava
 • Slovak National Museum / SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM – Museum of Jewish Culture / Múzeum židovskej kultúry, Zsigrayova kúria Židovská 17,Bratislava
 • Chatam Sofer Memorial (Old Jewish Cemetery) / Mauzóleum Chatama Sofera, nábr. arm. gen. L.Svobodu, Bratislava
 • Danubiana Meulensteen Art Museum – Gallery of Modern Arts, Vodné dielo, Bratislava-Čunovo

 

Cinemas:

 • MULTIPLEX PALACE CINEMAS Aupark, Einsteinova 18
 • MULTIKINO METROPOLIS Polus City Center, Vajnorská ulica 100
 • 3D ORANGE IMAX, Avion Shopping Park, Ivánska cesta 12
 • Cinemaxx, Bory Mall
 • Hviezda, Námestie 1. mája
 • Istropolis, Trnavské mýto 1
 • Mladosť, Hviezdoslavovo nám. 14
 • Tatra, Nám. 1. mája

Cultural centres of other countries:

 •  The British Council, Panská 17, tel.: +421 2 5443 1185
 •  The Czech Centre / České centrum, Hviezdoslavovo nám.8, tel.: +421 2 5920 3305
 •  Institut Français / Francúzsky inštitút, Sedlárska 7, tel.: +421 2 5934 7777
 •  Goethe Institut, Panenská 33, tel.: +421 2 5443 3130
 •  Italian Cultural Institute / Taliansky kultúrny inštitút, Kapucínska 7, tel.: +421 2 5441 0401
 •  Hungarian Cultural Institute / Maďarský kultúrny inštitút, Palisády 54, tel.: +421 2 5244 2961
 • Polish Institute / Poľský inštitút, Námestie SNP 27, tel.: +421 2 5443 2014
 • Austrian Cultural Forum / Rakúske kultúrne fórum, Zelená 7, tel.: +421 2 5464 1337
 • Russian Centre of Science and Culture / Ruské centrum vedy a kultúry, ul. Fraňa Kráľa 2, tel.: +421 2 5262 4471
 • Cultural and Information Services of the Embassy of USA / Kultúrne a informačné oddelenie Veľvyslanectva USA, Hviezdoslavovo nám.4, tel.: +421 2 5262 4471