Užitočné informácie

Kultúra

Kultúrne vyžitie v Bratislave

Bratislava disponuje množstvom kultúrnych zariadení a inštitúcií, medzi najznámejšie z nich patria:

Divadlá:

 • Slovenské Národne divadlo (Opera SND, Činohra SND) Gorkého 4, 815 86 Bratislava
 • Divadlo P.O. Hviezdoslava, Laurinská 20, 815 86 Bratislava
 • Divadlo ASTORKA KORZO 90, SNP 33, Bratislava
 • Divadlo WEST, Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava
 • Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5, 831 04 Bratislava 3
 • Divadlo L+S,Námestie1.Mája5, 811 06 Bratislava
 • Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
 • Divadlo Malá scéna, Dostojevského rad 7, Bratislava
 • Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava

Múzea:

 •  MESTSKÉ MÚZEUM,Primaciálne nám.3, Bratislava
 •  MESTSKÉ MÚZEUM – Expozícia dejín mesta, Stará Radnica Primaciálne nám.1, Bratislava
 •  MESTSKÉ MÚZEUM – Expozícia vinohradnícko – vinárska, Apponyiho palác Radničná 1,Bratislava
 •  MESTSKÉ MÚZEUM – Expozícia umeleckých remesiel, Beblavého 1, Bratislava
 •  MESTSKÉ MÚZEUM – Expozícia zbraní a stredovekého opevnenia, Michalská veža Michalská 24, Bratislava
 •  MESTSKÉ MÚZEUM – Farmaceutická expozícia, Lekáreň Červený rak Michalská 26,Bratislava
 •  MESTSKÉ MÚZEUM – Hudobná expozícia – Rodný dom J.N.Hummela, Klobúčnicka 2,Bratislava
 •  Múzeum hodín – Dom u dobrého pastiera, Židovská 1,Bratislava
 •  Hrad Devín, Muránska ul.Bratislava
 •  Múzeum antiky Gerulata, Gerulatská 69 – Rusovce
 •  Múzeum Arthura Fleischmanna,Biela ulica 6, Bratislava
 •  Literárna expozícia – Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2, Bratislava
 •  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
 •  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
 •  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM – Archeologické múzeum, Žižkova 12,Bratislava
 •  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM – Múzeum židovskej kultúry, Zsigrayova kúria Židovská 17,Bratislava
 •  Mauzoleum Chatama Sofera, nábr.arm.gen.L.Svobodu,Bratislava

Kiná:

 •  MULTIPLEX PALACE CINEMAS Aupark, Einsteinova 18
 •  MULTIKINO METROPOLIS Polus City Center, Vajnorská ulica 100
 •  3D ORANGE IMAX, Avion Shopping ParkIvánska cesta 12
 •  Hviezda, Námestie 1. mája
 •  Istropolis,Trnavské mýto l
 •  Mladosť,Hviezdoslavovo nám. 14
 •  Tatra, Nám. 1. mája

Zahraničné kultúrne strediská:

 •  The British Council, Panská 17, tel.: +421 2 5443 1185
 •  České centrum, Hviezdoslavovo nám.8, tel.: +421 2 5920 3305
 •  Francúzsky inštitút, Sedlárska 7, tel.: +421 2 5934 7777
 •  Goethe Institut, Panenská 33, tel.: +421 2 5443 3130
 •  Taliansky kultúrny inštitút, Kapucínska 7, tel.: +421 2 5441 0401
 •  Maďarský kultúrny inštitút, Palisády 54, tel.: +421 2 5244 2961
 •  Poľský inštitút, Námestie SNP 27, tel.: +421 2 5443 2014
 •  Rakúske kultúrne fórum, Zelená 7, tel.: +421 2 5464 1337
 •  Ruske centrum vedy a kultúry, ul. Fraňa Kráľa 2, tel.: +421 2 5262 4471
 •  Kultúrne a informačne oddelenie veľvyslanectva USA, Hviezdoslavovo nám.4, tel.: +421 2 5262 4471