Fakulta ekonómie a podnikania

prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: belas111@gmail.com