Ďalšie vzdelávanie

MBA

Vzdelávacie programy MBA

Manažérske MBA štúdium realizované lektormi so skúsenosťami z britských programov v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Nami ponúkaný MBA program vychádza z najlepšej britskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu.

Naše MBA programy sú určené individuálnym záujemcom – podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem a organizácií, predstaviteľom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy a všetkým ostatným, ktorí chcú efektívne rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu so zameraním na prepájanie teoretických znalostí a praxe, získať nové kontakty a štúdium si poriadne užiť.

Všeobecnou podmienkou na prijatie na štúdium je absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie a 5 rokov praxe, prípadne po individuálnom posúdení. Bez prijímacieho konania, náklady sú súčasťou školného.

Program MBA ponúkame online alebo v sídle PEVŠ v Bratislave.

Viac o našej ponuke v nižšie uvedených odkazoch.

 

Bratislava Cena (s DPH)

Executive MBA Bratislava

Jednorazová platba: 4499 EUR s DPH
Dve splátky: po 2399 EUR s DPH
10 splátok: po 509 EUR s DPH

Online Executive MBA

Jednorazová platba: 4399 EUR s DPH
Dve splátky: po 2349 EUR s DPH
10 splátok: po 499 EUR s DPH

Online Executive MBA in english language

Tuition: 5 500 EUR

 

E-Prihláška na program MBA

 

  1. Založte si e-prihlášku prostredníctvom linku E-Prihláška na program MBA
  1. Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
  2. Počkajte, budeme vás v najbližších dňoch kontaktovať

 

Kontakt pre uchádzačov o štúdium MBA:

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281 E-mail: roman.hruska@paneurouni.com
Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky. Získať zľavu je možné výhradne pre MBA a LL.M. programy. Nevzťahuje sa na formálne vzdelávanie ani na rigorózne konanie.

Kontakt pre študentov:  PhDr. Miriama Mikulková PhD., E-mail: education@paneurouni.com