PEVŠ

PEVŠ

, PEVŠ

Sme jedinou súkromnou školou univerzitného charakteru na Slovensku. Ponúkame kvalitné trojstupňové štúdium na piatich fakultách a to až v štyridsiatich akreditovaných programoch. Od svojho vzniku v roku 2004 naše štúdium absolvovalo vyše 17 000 študentov. Vďaka širokej ponuke predmetov, špičkovému vybaveniu a výberu tých najkvalitnejších pedagógov a odborníkov z praxe, sa nám na PEVŠ darí vychovávať absolventov, ktorí sú prakticky pripravení na vykonávanie svojich budúcich povolaní. Na každej z piatich fakúlt praktizujeme moderný spôsob výučby, ktorý zahŕňa individuálny prístup aj atraktívne špecializácie, či profesionálne stáže. Dôraz kladieme na medzinárodný aspekt vzdelávania. Vďaka týmto prístupom sa nám darí napĺňať náš cieľ – stať sa centrom moderného vzdelávania na Slovensku. Aj vďaka stabilnému zázemiu a aktívnej spolupráci s renomovanými inštitúciami, sme ideálnou voľbou pre váš rozbeh do kariérneho života.

Paneurópska vysoká škola v Bratislave – fakulty

Na PEVŠ nájdete päť fakúlt, ktoré vznikali postupne ako reakcia na požiadavky trhu vzdelávania. V poradí: Fakulte práva (r. 2004), Fakulta ekonómie a podnikania (r. 2005), Fakulta masmédií (r. 2007), Fakulty informatiky (r. 2009), Fakulta psychológie (r. 2011).  V súčasnosti máme na PEVŠ, ako jediná súkromná vysoká škola na Slovensku, priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.). Sme oprávnení uskutočňovať rigorózne, habilitačné a vymenúvacie konanie profesorov.

Sme členom koncernu Prosperita holding, investičnej skupiny s viac než dvadsaťročnou tradíciou. Ide o jednu z TOP najväčších rodinných spoločností v Českej republike. Do portfólia priemyselného holdingu patrí okrem iného tiež niekoľko významných tovární (Toma, Energoaqua, Karoseria) a fond Prosperita – OPF globální. Členstvo v Prosperite nám zabezpečuje stabilitu a posúva naše pôsobenie na medzinárodnú úroveň aj v rámci investičného a kapitálového trhu.

MOŽNOSTI ŠTÚDIA KONTAKTY