Ďalšie vzdelávanie

Univerzita 3. veku

Fakulta Názov Popis
Fakulta práva Základy práva Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi práva.
Fakulta psychológie Základy psychológie Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi psychológie prostredníctvom poznatkov základných a aplikovaných psychologických disciplín.
Fakulta informatiky Základy informatiky  Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi informatiky.
Fakulta masmédií Základy masmédií  Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi masmédií.
Fakulta ekonómie a podnikania Základy ekonómie a podnikania  Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi ekonómie a podnikania.