Ďalšie vzdelávanie

Univerzita 3. veku

Univerzita tretieho veku na PEVŠ v akademickom roku 2022-23,

pokračuje vo vzdelávaní seniorov :

od 01.10.2022 -30.06.2023

formou prezenčného štúdia

so zameraním na vzdelávanie seniorov v odboroch :

právopsychológiaekonomikainformatikamediálna komunikácia

a v rozšírenom okruhu zamerania

o prednášky z praktickej medicíny,

farmácie, umenia a kultúry, histórie, zdravého spôsobu života…

spestrené o tematické zájazdy, výlety a pobyty

 

Kontakt

Referent : Ing. Katarína Ďurjak

Telefón : 0944 056  290

mail: katarina.durjak@paneurouni.com

 

Pracovisko: Tomášikova 20,821 02 Bratislava –  Rektorát / Univerzita tretieho veku

 

PRIHLÁŠKA

 

Štúdium na UTV je forma záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháčmi UTV PEVŠ n.o. v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Výnimku veku tvoria ZŤP občania, ktorí môžu mať aj menej ako 50 rokov a ktorým zdravotný stav umožňuje návštevu školy.

 

K nástupu budú prihlásení oslovení po zostavení harmonogramu výučby na mesiac október 2022 – február 2023 formou harmonogramu výučby