Ďalšie vzdelávanie

Univerzita 3. veku

Univerzita tretieho veku na PEVŠ v akademickom roku 202324,

pokračuje vo vzdelávaní seniorov :

od 01.10.2024 30.06.2025 

formou prezenčného štúdia 

so zameraním na vzdelávanie seniorov v odboroch : 

právopsychológiaekonomikainformatikamediálna komunikácia

a v rozšírenom okruhu zamerania

o prednášky z praktickej medicíny,

farmácie, umenia a kultúry, histórie, zdravého spôsobu života…

spestrené o tematické zájazdy, výlety a pobyty

 

Kontakt

Referent: Ing. Katarína Ďurjak

Telefón: 0944 056 290

E-mail: katarina.durjak@paneurouni.com

 

Pracovisko: Tomášikova 20,821 02 Bratislava – Rektorát / Univerzita tretieho veku

 

PRIHLÁŠKA

 

Štúdium na UTV je forma záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháčmi UTV PEVŠ n.o. v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Výnimku veku tvoria ZŤP občania, ktorí môžu mať aj menej ako 50 rokov a ktorým zdravotný stav umožňuje návštevu školy. 

 

K nástupu budú prihlásení oslovení po zostavení harmonogramu výučby na mesiac október 2024 február 2025 formou harmonogramu výučby