Medzinárodné vzťahy

Kontakty

Oddelenie medzinárodných vzťahov PEVŠ:

JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Riaditeľ
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

+421-2-48208807

slavomir.rudenko@paneurouni.com

 

Ing. Radka Sabová-Straková
Vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov PEVŠ
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

+421-2-48208804

radka.strakova@paneurouni.com

 

Koordinátori ERASMUS+ :

Kontaktná osoba Erasmus+ :

Ing. Radka Sabová – Straková
Oddelenie medzinárodných vzťahov PEVŠ
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

+421-2-48208804

radka.strakova@paneurouni.com

 

Inštitucionálny koordinátor Erasmus+ :

JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Riaditeľ
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

+421-2-48208807

slavomir.rudenko@paneurouni.com

 

Fakultní koordinátori ERASMUS+ :

Fakulta masmédií

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.
Tematínska 10, 851 05 Bratislava

+421 2 68203 645

yvonne.vavrova@paneurouni.com

 

Fakulta práva, Fakulta informatiky, Fakulta psychológie a Fakulta ekonómie a podnikania

Ing. Radka Sabová-Straková
Oddelenie medzinárodných vzťahov PEVŠ
Rektorát, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

+421-2-48208804

radka.sabova@paneurouni.com