podporujeme vzdelávanie na stredných školách

Spolupráca so strednými školami

Stredná priemyselná škola elektrotechniká Karola Adelara v Mediálnom centre Paneurópskej vysokej školy absolvovala prednášku vedúceho Ústavu dizajn médií Fakulty masmédií PEVŠ doc. Antona Szomolányiho, ArtD. o tom, ako nakrútiť film na mobilný telefón alebo na malú kameru.

 

Prednášky na Fakulte informatiky PEVŠ sa zúčastnila SPŠE Hálova. Prodekan Fakulty informatiky PEVŠ, Ing. Juraj Štefanovič, PhD. prednášal základy multimédií.

 

Online prihláška

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Viac o možnostiach štúdia tu.