Medzinárodné vzťahy

Partnerské univerzity

V rámci programu Erasmus+ s programovými krajinami spolupracujeme s vyše 60 inštitúciami takmer v každej európskej krajine a vytvárame tým priestor študentom zo všetkých fakúlt zažiť jeden alebo dva nezabudnuteľné semestre v inej krajine na partnerskej vysokej škole. Umožňujeme im takto nielen zlepšenie jazykových schopností, ale aj osobnostný rozvoj, skúsenosť s iným vzdelávacím systémom, vybudovanie si kariérneho profilu a v neposlednom rade aj kultúrny zážitok a priateľstvá na celý život.

Partnerské univerzity našich fakúlt

 

Fakulta práva Fakulta psychológie Fakulta ekonómie a podnikania Fakulta masmédií Fakulta informatiky