Výsledky výberových konaní

Výsledky výberových konaní

  • VK zo dňa: 24.7.20232 funkčné miesta „profesor“ v študijnom odbore Informatika
    1 funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore Informatika
    Výsledok