Partnerské univerzity

Fakulta práva

Chorvátsko

Estónsko

Francúzsko


Grécko


Island


Litva


Maďarsko

Macedónsko

Nemecko

Poľsko


Portugalsko


Rakúsko


Rumunsko


Slovinsko

Srbsko


Španielsko

Švajčiarsko


Taliansko

Turecko