Partnerské univerzity

Fakulta ekonómie a podnikania

Belgicko

Cyprus

Česká republika

Francúzsko

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Malta

Macedónsko

Nemecko

Portugalsko

Poľsko

Rumunsko

Španielsko

Taliansko

Turecko