Pravidlá používania AI

Pravidlá používania AI

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA AI

ETICKÉ USMERNENIA PRE PEDAGÓGOV TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA UMELEJ INTELIGENCIE A ÚDAJOV PRI VÝUČBE A VZDELÁVANÍ

ETICKÉ USMERNENIA PRE DÔVERYHODNÚ UMELÚ INTELIGENCIU