Fakulta informatiky

Fakulta informatiky

Fakulta informatiky vznikla v roku 2008 a rozšírila na PEVŠ ponuku právnického, ekonomického, masmediálneho a psychologického vzdelávania. Ide o jedinú fakultu tohto zamerania na súkromnej vysokej škole na Slovensku. Na Fakulte informatiky zabezpečujeme akreditované vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia a ponúkame tiež rigorózne konanie (RNDr.).

Na Fakulte informatiky PEVŠ s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravujeme študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií. Kladieme dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe. Naším benefitom je tiež flexibilita štúdia prispôsobená aktuálnym potrebám trhu. Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť medzi konkurenciou. Zaručujú ju partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad IBM, Education First, Vis Gravis, Asseco, Gratex international, Goldmann systems a ďalšie.

Uvedomujeme si, že bez inovácie informačných a komunikačných technológií je príprava študentov na prax nedostačujúca. Z toho dôvodu neustále aktualizujeme naše priestory (napr. IT laboratóriá), technológie, ale aj náš vzdelávací systém. Venujeme sa tiež tvorbe a aplikácii virtuálnej a rozšírenej reality či programovaniu počítačových hier.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia informatiky so štúdiom práva, masmédií, ekonómie a psychológie.

 

Online prihláška

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Informačná brožúra o štúdiu Fakulta informatiky

 

 

Partneri pre vzdelávanie a prax