Fakulta informatiky

Fakulta informatiky

Fakulta informatiky, Fakulta informatiky

Fakulta informatiky vznikla v roku 2008 a rozšírila na PEVŠ ponuku právnického, ekonomického, masmediálneho a psychologického vzdelávania. Ide o jedinú fakultu tohto zamerania na súkromnej vysokej škole na Slovensku. Na Fakulte informatiky zabezpečujeme akreditované vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia a ponúkame tiež rigorózne konanie (RNDr.). 

Štúdium na Fakulte informatiky PEVŠ

Na Fakulte informatiky PEVŠ s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravujeme študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií. Kladieme dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe. Naším benefitom je tiež flexibilita štúdia prispôsobená aktuálnym potrebám trhu. Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť medzi konkurenciou. Zaručujú ju partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad EXE, IBM, Education First, Vis Gravis, Asseco, Gratex international, Goldmann systems a ďalšie.

Uvedomujeme si, že bez inovácie informačných a komunikačných technológií je príprava študentov na prax nedostačujúca. Z toho dôvodu neustále aktualizujeme naše priestory (napr. IT laboratóriá), technológie, ale aj náš vzdelávací systém. Venujeme sa tiež tvorbe a aplikácii virtuálnej a rozšírenej reality či programovaniu počítačových hier.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia informatiky so štúdiom práva, masmédií, ekonómie a psychológie.

Podajte si prihlášku na Fakultu informatiky

Na PEVŠ sa prihláška na štúdium podáva výlučne v elektornickej forme prostredníctvom akademického systému UIS. Do e-prihlášky sa nenahrávajú žiadne prílohy a postup je pomerne jednoduchý: uchádzač zadáva jeho osobné údaje, informácie o strednej škole a vyberá si, na ktorú fakultu, formu a stupeň sa prihlasuje. Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €. Ak máte problémy s podaním prihlášky, pomôže Vám náš eBook s riešeniami najčastejších problémov. Za kompletnú je považovaná, ak má správne uvedené nasledovné sekcie:

  • Osobné údaje
  • Adresy uchádzača
  • Údaje o prihláške
  • Zaplatený poplatok za príjimacie konanie

PEVŠ je vysokou školou, ktorá má ako jediná na Slovensku neustály nárast počtu študentov do 1. ročníka štúdia

Informačná brožúra o štúdiu Fakulta informatiky

Partneri pre vzdelávanie a prax