Uchádzači

Študentský život

Vysokoškolské časy nie sú len obdobím vzdelávania, ale tiež prvým krokom k dospelosti a nezávislosti.

Na PEVŠ si uvedomujeme, že okrem prednášok si zaslúžite aj zaujímavé voľnočasové aktivity a stretnutia s novými spolužiakmi a priateľmi. Práve preto prinášame hneď niekoľko možností, ako spraviť túto etapu vášho života v dobrom nezabudnuteľnou. Zapojiť sa môžete hneď do niekoľkých aktivít.

Tou menej oficiálnou sú študentské eventy pod taktovkou Študentského klubu: semestrálne párty, vítanie prvákov, lyžiarsky zájazd, či celoškolská beánia. Ďalším poznávacím znamením PEVŠ je vlastný hokejový klub Paneuropa Kings, do ktorého sa môžete zapojiť aktívne ako hráči, aj pasívne ako fanúšikovia na tribúne.

Okrem toho sa môžete podieľať napríklad na tvorbe úspešného študentského časopisu Like. Možností, ako využiť váš voľný čas, ponúkame na PEVŠ oveľa viac priamo v rámci fakúlt, je už na vás, ako tieto možnosti využijete.