Veda a výskum

Vedecká rada PEVŠ

Interní členovia Vedeckej rady PEVŠ

 1. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., predseda Vedeckej rady PEVŠ
 2. prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ
 3. doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 4. doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M., Fakulta práva PEVŠ
 5. doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 6. prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ
 7. RNDr. Ján Lacko, PhD., Fakulta informatiky PEVŠ
 8. doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., Fakulta psychológie PEVŠ
 9. prof. JUDr. Peter Polák, PhD., Fakulta práva PEVŠ
 10. prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva PEVŠ
 11. prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., Fakulta práva PEVŠ
 12. prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD., Fakulta práva, PEVŠ
 13. prof. Ing. Eva Cihelková, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania, PEVŠ
 14. prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 15. doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., Fakulta masmédií PEVŠ
 16. doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr., Fakulta masmédií PEVŠ
 17. prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Fakulta psychológie PEVŠ
 18. doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD. Fakulta psychológie PEVŠ
 19. prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., Fakulta psychológie PEVŠ
 20. doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., Fakulta informatiky PEVŠ
 21. prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., Fakulta informatiky PEVŠ
 22. doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc., Fakulta informatiky PEVŠ

Externí členovia Vedeckej rady PEVŠ

 1. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., Vysoká škola obchodní v Prahe,
 2. prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
 3. prof. Ing. Karol Zalai, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave
 4. prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová, PhD., Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
 5. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dr.h.c. Univerzita Komenského v Bratislave
 6. Mgr. Ľubomír Lintner, novinár
 7. prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 8. doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., Vysoká škola podnikání a práva a.s.
 9. doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., Trnavská univerzita v Trnave
 10. prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
 11. JUDr. Ján Šikuta, PhD., Najvyšší súd Slovenskej republiky