Úradné informacie

Výberové konania

Tlačivá k výberovým konaniam na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

 

Tlačivá k výberovým konaniam na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov, asistentov a lektorov

 

Aktuálne výberové konania:

 

10.08.2023

Funkčné miesta „odborný asistent“ v študijnom odbore Psychológia

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene ...
25.07.2023

Funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore  Ekonómia a manažment

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene ...
24.07.2023

Funkčné miesta „profesor“, funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore Informatika

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene ...
24.04.2023

Funkčné miesta: odborný asistent na Fakulte práva

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o ...
21.04.2023

Funkčné miesta: odborný asistent na Fakulte masmédií

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene ...
20.04.2023

3 funkčné miesta „odborný asistent“ v študijnom odbore Psychológia

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene ...
20.04.2023

Funkčné miesto „odborný asistent“ v študijnom odbore Ekonómia a manažment

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene ...
19.04.2023

Funkčné miesto „odborný asistent“ v študijnom odbore Informatika

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene ...