Úradné informacie

Výberové konania

Tlačivá k výberovým konaniam na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

 

Tlačivá k výberovým konaniam na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov, asistentov a lektorov

 

Aktuálne výberové konania:

 

08.01.2024

Funkčné miesto „docent“ v študijnom odbore Ekonómia a manažment

Rektor Paneurópskej vysokej školy vyhlasuje v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene ...