Ďalšie vzdelávanie

Kurzy

Prehĺbte svoje vedomosti a získajte zahraničný titul, ktorý vás posunie vpred v kariérnom rebríčku! Na PEVŠ ponúkame množstvo atraktívnych odborne zameraných kurzov v rôznych oblastiach vzdelávania. Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym prístupom k študentom a postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Dôležité je tiež pri nadväzovaní nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

  • Kurzy v oblasti Práva  okrem riadne akreditovaného vysokoškolského vzdelania, poskytujeme na  PEVŠ aj rôzne semináre, školenia, kurzy, besedy a prezentácie, ktoré aj v rámci práva poskytujú významný súbor vedomostí pre rôzne skupiny osôb tak v rámci teórie, ako aj praxe. Tieto vzdelávacie podujatia realizujeme prostredníctvom svojich Pracovísk ďalšieho vzdelávania na Slovensku aj v zahraničí.
  • Kurzy v oblasti IT  poskytujeme na PEVŠ všetkým záujemcom o oblasť informačných technológií možnosti, ktoré poskytujú významný súbor vedomostí v rámci teórie, ako aj praxe. Fakulta informatiky PEVŠ otvorila projekt celoživotného vzdelávania pre študujúcich a pracujúcich formou špecializovaných kurzov. Cieľom kurzov je zlepšenie praktických počítačových zručností, zvýšenie kvalifikácie a vlastnej konkurencieschopnosti na trhu práce.
  • Kurzy v oblasti psychológie vám umožnia orientovať sa v danom odbore a zároveň lepšie pochopiť seba i iných. Vďaka nim nájdete cestu, ako spoznať vaše okolie, či ako sa vysporiadať s konfliktmi a krízovými situáciami. Fakulta psychológie PEVŠ organizuje kurzy s dôrazom na každodenný život a to prostredníctvom kvalifikovaných poznatkov a špičkových lektorov. Každý účastník kurzu získa certifikát o jeho absolvovaní.

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena
PRINCE2® Foundation Certifikát 2018
Konflikty a ich riešenie Certifikát Psychológia 2018 349 €
Semináre k rigoróznej práci Psychológia Individuálne 349 €
Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie Certifikát Psychológia 3.8.2017, 7.9.2017, 5.10.2017 290 €
* – Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti IT:

Názov Termín realizácie Cena
Kurzy Microsoft Office 17/18 od 119 €
Konfigurácia počítačových sietí I, II 17/18 359 €
Počítačové siete III – 1. časť  17/18  od 1194 €
Počítačové siete III – 2. časť  17/18  od 1194 €
Počítačové siete 17/18 od 99 €
Programovanie GUI 17/18 od 99 €
Virtuálna a rozšírená realita 17/18 od 99 €
Riadenie podnikovej informatiky 17/18 od 99 €
Procesné riadenie 17/18 od 99 €
Trendy v IKT 17/18 od 99 €
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie) 17/18 od 99 €
Dátové štruktúry a algoritmy 17/18 od 99 €

Pripravujeme:

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena
Konania vo veciach osvojenia Certifikát Civilné právo procesné na vyžiadanie od 25 €
Digitálna stopa v trestnom konaní Certifikát Trestné právo na vyžiadanie 90 €
Ako spoznať človeka Certifikát Psychológia na vyžiadanie 349 €

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava):  Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania Banská Bystrica, Martin – koordinátor: Ing. Roman Hruška.,LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com