Ďalšie vzdelávanie

Kurzy

Prehĺbte svoje vedomosti a získajte zahraničný titul, ktorý vás posunie vpred v kariérnom rebríčku! Na PEVŠ ponúkame množstvo atraktívnych odborne zameraných kurzov v rôznych oblastiach vzdelávania. Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym prístupom k študentom a postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Dôležité je tiež pri nadväzovaní nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

Kurzy na PEVŠ

  • Kurzy v oblasti Práva  okrem riadne akreditovaného vysokoškolského vzdelania, poskytujeme na  PEVŠ aj rôzne semináre, školenia, kurzy, besedy a prezentácie, ktoré aj v rámci práva poskytujú významný súbor vedomostí pre rôzne skupiny osôb tak v rámci teórie, ako aj praxe. Tieto vzdelávacie podujatia realizujeme prostredníctvom svojich Pracovísk ďalšieho vzdelávania na Slovensku aj v zahraničí.
  • Kurzy v oblasti IT  poskytujeme na PEVŠ všetkým záujemcom o oblasť informačných technológií možnosti, ktoré poskytujú významný súbor vedomostí v rámci teórie, ako aj praxe. Fakulta informatiky PEVŠ otvorila projekt celoživotného vzdelávania pre študujúcich a pracujúcich formou špecializovaných kurzov. Cieľom kurzov je zlepšenie praktických počítačových zručností, zvýšenie kvalifikácie a vlastnej konkurencieschopnosti na trhu práce.
  • Kurzy v oblasti psychológie vám umožnia orientovať sa v danom odbore a zároveň lepšie pochopiť seba i iných. Vďaka nim nájdete cestu, ako spoznať vaše okolie, či ako sa vysporiadať s konfliktmi a krízovými situáciami. Fakulta psychológie PEVŠ organizuje kurzy s dôrazom na každodenný život a to prostredníctvom kvalifikovaných poznatkov a špičkových lektorov. Každý účastník kurzu získa certifikát o jeho absolvovaní.

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena

PRINCE2® Foundation

Certifikát 2018

Konflikty a ich riešenie

Certifikát Psychológia 2018 349 €

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie

Certifikát Psychológia 3.8.2017, 7.9.2017, 5.10.2017 290 €
* – Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti IT:

Názov Termín realizácie Cena

Virtuálna a rozšírená realita

17/18 od 99 €

Riadenie podnikovej informatiky

17/18 od 99 €

Procesné riadenie

17/18 od 99 €

Pripravujeme:

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena

Konania vo veciach osvojenia

Certifikát Civilné právo procesné na vyžiadanie od 25 €

Digitálna stopa v trestnom konaní

Certifikát Trestné právo na vyžiadanie 90 €

Ako spoznať človeka

Certifikát Psychológia na vyžiadanie 349 €

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava): Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

 

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com