Uchádzači

Ďalšie vzdelávanie

Kvalitné vzdelanie je na PEVŠ našou prioritou a z toho dôvodu ponúkame okrem riadne akreditovaného vysokoškolského štúdia aj ďalšie možnosti, ako prehlbovať svoje vedomosti bez ohľadu na vek, bydlisko, či profesijné záujmy a skúsenosti. Všetky spôsoby ďalšieho vzdelávania zabezpečujeme s precíznosťou a s dôrazom na individuálny prístup. Našim cieľom je radosť zo získania nových zručností a vedomostí, ktoré vám pomôžu rozšíriť si svoje obzory a zároveň vás posunúť vpred vo vašej kariére.

Kurzy ďalšieho vzdelávania ponúkame v sídle PEVŠ v Bratislave, a ďalej prostredníctvom Paneurópskych centier ďalšieho vzdelávania (PCDV) v ČR, Martine a Banskej Bystrici.

Aktuálna ponuka ďalšieho vzdelávania

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena
Profesijný študijný program LLM LLM (Master of Laws) Právo  10/2017 – 10/2018  4460 €
Profesijný študijný program MBA MBA (Master of Business Administration) Ekonomika  10/2017 – 10/2018  4460 €
Vzdelávacie podujatia PCDV* v Banskej Bystrici Certifikát, LLM, MBA Právo 10/2017 – 10/2018  4460 €
Vzdelávacie podujatia PCDV* v Martine Certifikát, LLM, MBA Právo 10/2017 – 10/2018  4460 €
Vzdelávacie podujatia PCDV* v ČR Certifikát, LLM, MBA Právo 10/2017 – 10/2018  4460 €
Konflikty a ich riešenie Certifikát Psychológia 10/2017 349 €
Semináre k rigoróznej práci Psychológia Individuálne 349 €
Univerzita 3. veku – Základy práva Certifikát Právo 2017/2018 50 €
Univerzita 3. veku – Základy psychológie Certifikát Psychológia 2017/2018 50 €
Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie Certifikát Psychológia 2017 290 €

* Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania

** Štúdium sa absolvuje paralelne so štúdiom na Fakulte ekonómie a podnikania

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti IT:

Názov Termín realizácie Cena
Kurzy Microsoft Office 17/18 od 119 €
Konfigurácia počítačových sietí I, II 17/18 359 €
Počítačové siete 17/18 od 99 €
Programovanie GUI 17/18 od 99 €
Virtuálna a rozšírená realita 17/18 od 99 €
Riadenie podnikovej informatiky 17/18 od 99 €
Procesné riadenie 17/18 od 99 €
Trendy v IKT 17/18 od 99 €
Fyzická vrstva IKS (Používateľské rozhranie) 17/18 od 99 €
Dátové štruktúry a algoritmy 17/18 od 99 €

Pripravujeme:

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena
Konania vo veciach osvojenia Certifikát Civilné právo procesné na vyžiadanie od 25 €
Digitálna stopa v trestnom konaní Certifikát Trestné právo na vyžiadanie 90 €
Ako spoznať človeka Certifikát Psychológia na vyžiadanie 349 €

 

Kontaktná osoba:

Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. (Bratislava): koordinátor: Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281

E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania Banská Bystrica – koordinátor: Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281
E-mail: banskabystrica@paneurouni.com

Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania Martin – koordinátor: Bc. Roman Hruška

Tel: +421 910 829 281
E-mail: martin@paneurouni.com