Uchádzači

Ďalšie vzdelávanie

AKTUÁLNA PONUKA MBA a LL.M. štúdia

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore manažment.

PONUKA MBA ŠTÚDIA

 

Master of Laws (LL.M.) je študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore práva.

PONUKA LL.M. ŠTÚDIA

 

Aktuálna ponuka ďalšieho vzdelávania

Kvalitné vzdelanie je na PEVŠ našou prioritou a z toho dôvodu ponúkame okrem riadne akreditovaného vysokoškolského štúdia aj ďalšie možnosti, ako prehlbovať svoje vedomosti bez ohľadu na vek, bydlisko, či profesijné záujmy a skúsenosti. Všetky spôsoby ďalšieho vzdelávania zabezpečujeme s precíznosťou a s dôrazom na individuálny prístup. Našim cieľom je radosť zo získania nových zručností a vedomostí, ktoré vám pomôžu rozšíriť si svoje obzory a zároveň vás posunúť vpred vo vašej kariére.

Kurzy ďalšieho vzdelávania ponúkame v sídle PEVŠ v Bratislave. 

 

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena

PRINCE2® Foundation

Certifikát na vyžiadanie

NewLeaders Academy

Certifikát na vyžiadanie 1000 €

Konflikty a ich riešenie

Certifikát Psychológia na vyžiadanie 349 €

Semináre k rigoróznej práci

Psychológia na vyžiadanie 349 €

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie

Certifikát Psychológia na vyžiadanie 290 €

Univerzita 3. veku

Diplom Multifunkčné vzdelávanie uvedené v prihláške uvedené v prihláške

* Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania
** Štúdium sa absolvuje paralelne so štúdiom na Fakulte ekonómie a podnikania

Pripravujeme:

Názov Titul Oblasť Termín realizácie Cena

Konania vo veciach osvojenia

Certifikát Civilné právo procesné na vyžiadanie od 25 €

Digitálna stopa v trestnom konaní

Certifikát Trestné právo na vyžiadanie 90 €

Kontaktná osoba:
Hlavný koordinátor ďalšieho vzdelávania PEVŠ, n.o. : koordinátor:Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com