Úradné informacie

Informacie poďla ZoVZ

AKTUALITY

 

Zoznam zmlúv

č. zmluvy: APVV_2014-001

Názov: Kúpna zmluva (text)

Dátum uzatvorenia: 15.5.2014

 

č. zmluvy: APVV_2014-002

Názov: Zmluva o dielo (text)

Dátum uzatvorenia: 15.5.2014

 

č. zmluvy: APVV_2014-003

Názov: Kúpna zmluva (text)

Dátum uzatvorenia: 21.5.2014

 

č. zmluvy: APVV_2014-004

Názov: Zmluva o dielo (text)

Dátum uzatvorenia: 20.08.2014