Medzinárodné vzťahy

Štatistika

Počet študentov vyslaných do zahraničia v rámci programu ERASMUS

Fakulta 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Fakulta práva 37 47 48 48
Fakulta ekonómie a podnikania 12 9 22 22
Fakulta masmédií 19 23 20 18
Fakulta informatiky 1 0 0 0
Fakulta psychológie 0 0 1 5
Spolu 69 79 91 93