Executive MBA Bratislava

Executive MBA Bratislava

PREZENČNÉ ŠTÚDIUM EXECUTIVE MBA V BRATISLAVE

Manažérske executive MBA štúdium realizované lektormi so skúsenosťami z britských programov pre Staffordshire a Nothingam Trent University v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Nami ponúkaný executive MBA program vychádza z najlepšej britskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu. Opäť otvárame prezenčný program. Výuka  bude realizovaná online  len v prípade nepriaznovej pandemickej situácie. Záujemcovia o štúdium na diaľku môžu využiť individuálny študijný plán a študovať tak bez nutnosti návštevy školy. Otvárame už dvanástu skupinu. Okrem programu v slovenskom jazyku ponúkame aj program v angličtine. 

MBA, Executive MBA Bratislava

NAŠE ŠTÚDIUM ZAHRNUJE

ČO JE MBA ŠTÚDIUM

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore manažment. Úspešní absolventi programu obdržia diplom a získajú tak titul MBA, ktorý sa uvádza za menom.

PRE KOHO JE MBA ŠTÚDIUM URČENĚ

 Naše executive MBA programy sú určené individuálnym záujemcom – podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem a organizácií, predstaviteľom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy a všetkým ostatným, ktorí chcú efektívne rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu so zameraním na prepájanie teoretických znalostí a praxe, získať nové kontakty a štúdium si poriadne užiť.

V ČOM JE MBA ŠTÚDIUM INÉ NEŽ KLASICKÉ ŠTÚDIUM

Klasické ekonomické štúdium je zamerané predovšetkým teoreticky a od študentov sa nevyžaduje konfrontácia teórie s praxou ani jej okamžité uplatnenie. Naopak, u MBA štúdia sa predpokladá, že študent je v businesse už etablovaný, obvykle v manažérskej či inej exekutívnej pozícii a pre túto prax aplikuje získavané znalosti. Výučba je tak orientovaná prakticky a je veľmi efektívna s ohľadom na vyťaženosť študujúcich. Medzi študentami je tiež veľkou výhodou vzájomný o networking.

AKO PREBIEHA VÝUČBA

Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka.

Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultáci e a prípravu písomných projektov. 

MBA, Executive MBA Bratislava

 

MODULY VÝUČBY

 • Úvodný workshop (4 hodiny + spoločenská časť)
 • Business prostredie 
 •  Marketing
 •  Riadenie ľudských zdrojov
 •  Riadenie financií a rizika
 •  Riadenie procesov a výroby
 •  Riadenie zmien a krízového riadenia
 •  Projektové riadenie
 • Strategické riadenie

Študijný kouč: Každý študent má k dispozícii študijného kouča, ktorý ho vedie k úspešnému absolvovaniu štúdia, pomáha mu vytvoriť optimálnu stratégiu štúdia s výberom tém písomných projektov a pod a pod. V prípade výskytu problémov v priebehu jeho štúdia mu aktívne pomáha pri ich.

Začiatok 23.10.2021

Sobota Nedeľa Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota
23.10.2021
24.10.2021
11.12.2021
15.1.2021
12.2.2022
12.2.2022
12.3.2022
9.4.2022
14.5.2022
18.6.2022

TÍM LEKTOROV

Garant štúdia: Ing. Antonino Milicia, Ph.D

PÍSOMNÉ PROJEKTY A ZÁVEREČNÁ PRÁCA

Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú požadované. Hodnotenie obsahuje percentuálne hodnotenie podľa britskej stupnice (70% = A) a písomný komentár.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

DIPLOM O ABSOLVOVANÍ

Kvalité štúdium na Vysokej škole

Našu kredibilitu staviame na kvalitných programoch s prezenčnou výučbou a s lektormi so skúsenosťami z programov pre anglickú Nottingham Trent University a Staffordshire University. Ďalším dôležitým faktom je to, že, ako vysoká škola sa môžeme zaštítiť akreditácií na klasické vzdelávacie programy, ktoré dokladajú vysokú úroveň procesov a kompetencií našej školy. Programy MBA ktoré poskytujeme, prechádzajú rovnakou internou validáciou, ako slovenské akreditované študijné programy a tým je zaistená vysoká kvalita tejto formy štúdia. Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent na slávnostnej promócii diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.

PRIJÍMACIE KONANIE

Všeobecnou podmienkou na prijatie na štúdium je absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni, alebo stredoškolské vzdelanie  a 5 rokov praxe, prípadne po individuálnom posúdení. Bez prijímacieho konania, náklady sú súčasťou školného.

REFERENCIE

Štúdium MBA bolo pre mňa veľkým prínosom. Urobila som správne rozhodnutie pre môj ďalší rozvoj a rast. Ukázalo mi nové cesty a prístupy pre moju prácu vo firme, v ktorej aktívne pôsobím. Oceňujem najmä prepojenie štúdia na prax vďaka kvalitnému výberu prednášateľov. Na každú tému študijnej oblasti som sa veľmi tešila a vždy splnili moje očakávania.
MBA, Executive MBA Bratislava
Ing. Beatrix Tonkovičová, MBA
So studiom som bol nad mieru spokojny. Vsetko slubene bolo aj splnene. Spoznal som uzasnych ludi ako prednasajucich aj kolegov pocas studia. Prednasky a to vsetky boli pre mna velmi prinosne a moja znalost v danych aspektoch manazmentu urcite narastla. Prednasky boli plne faktov aj z pracovneho prostredia a prednasajuci to uzasne dokazali kombinovat teoriu a prax.
MBA, Executive MBA Bratislava
Mgr. David Foglszinger, MBA

A mnoho ďalších …… 

TERMÍN A PRIHLÁŠKA

 • Založte si e-prihlášku 
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si MBA program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 • Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 • Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

Termín na podanie prihlášky je do 30.9.2021. Na základe záujmu bude termín predĺžení alebo pozastavení. Štúdium MBA je limitované maximálnym počtom študentov. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie bude realizované online vo forme živých prednášok. V prípade priaznivej situácie bude výuka realizovaná prezenčné.

CENA ŠTÚDIA

Najväčšími nákladmi na štúdium sú platy lektorov a v prípade akreditovaných programov licencie či iné poplatky zahraničným partnerom. Klasické britské štúdia tak stoja cca 12.000 €. Takúto možnosť sme ponúkali, ale kvôli vysokej cene a dĺžke štúdia bol o ňu malý záujem.  Najlacnejšie ponuky agentúr, ktoré oba hlavné náklady nemajú, sú potom okolo 3.000 €. Naša škola išla odlišnou cestou. Priviedli sme lektorov so skúsenosťami z výučby na tradičných britských programoch, ich know how sme uplatnili v našich podmienkach a namiesto platenia drahých licencií do zahraničia sme radikálne znížili cenu pre študentov. Ponúkame tak programy založené na britských štandardoch za cca. tretinovú cenu. 

 •  vedenie a hodnotenie záverečnej práce
 •  prístup do informačného systému školy
 •  vedenie a hodnotenie záverečnej práce
 •  vedenie a hodnotenie projektov v rámci jednotlivých modulov
 •  komplexné vedenie študijným koučom
 •  občerstvenie počas výučby, spoločné obedy
 •  úvodný workshop so spoločenskou časťou
 •  odborné manažérske publikácie k ďalšiemu rozvoju
 •  farebné tlačené a elektronické prezentácie ku každej výučbe
 •  náklady prijímacieho konania
 •  priama výučba s lektormi
 •  daň z pridanej hodnoty

10 splátok

491 / Mesiac
 • Elektornická prihláška bez poplatku

Dve splátky

2342
 • Elektronická prihláška bez poplatku

Jedna splátka

4460
 • Elektronická prihláška bez poplatku

Cena bez DPH je 3716 € za celé štúdium. Štúdium je daňovo uznateľným dokladom, ak je štúdium fakturované na živnostenský list alebo právnicku osobu. Podmienkou pre odpočeť DPH je registrácia firmy k dani z pridanej hodnoty.

KONTAKT

MBA, Executive MBA Bratislava

Ing. Roman Hruška, LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281 E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

Pre študentov a absolventov poskytujeme zľavu z ceny štúdia, pre viac informácií nás prosím kontaktuje emailom alebo telefonicky. Získať zľavu je možné výhradne pre MBA a LL.M. programy. Nevzťahuje sa na formálne vzdelávanie ani na rigorózne konanie. 

KONTAKNTNÝ FORMULÁR

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR 


ADRESA KDE VÝUČBA PREBIEHA