Executive MBA Bratislava

Executive MBA Bratislava

PREZENČNÉ ŠTÚDIUM EXECUTIVE MBA V BRATISLAVE

Manažérske Executive MBA štúdium realizované lektormi so skúsenosťami z britských programov pre Staffordshire a Nothingam Trent University v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Nami ponúkaný Executive MBA program vychádza z najlepšej britskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu. Opäť otvárame prezenčný program

MBA, Executive MBA Bratislava

NAŠE ŠTÚDIUM ZAHRNUJE

ČO JE MBA ŠTÚDIUM

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky študijný program zameraný na získanie znalostí v odbore manažment. Úspešní absolventi programu obdržia diplom a získajú tak titul MBA, ktorý sa uvádza za menom.

PRE KOHO JE MBA ŠTÚDIUM URČENĚ

 Naše Executive MBA programy sú určené individuálnym záujemcom – podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem a organizácií, predstaviteľom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy a všetkým ostatným, ktorí chcú efektívne rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu so zameraním na prepájanie teoretických znalostí a praxe, získať nové kontakty a štúdium si poriadne užiť.

V ČOM JE MBA ŠTÚDIUM INÉ NEŽ KLASICKÉ ŠTÚDIUM

Klasické ekonomické štúdium je zamerané predovšetkým teoreticky a od študentov sa nevyžaduje konfrontácia teórie s praxou ani jej okamžité uplatnenie. Naopak, u MBA štúdia sa predpokladá, že študent je v businesse už etablovaný, obvykle v manažérskej či inej exekutívnej pozícii a pre túto prax aplikuje získavané znalosti. Výučba je tak orientovaná prakticky a je veľmi efektívna s ohľadom na vyťaženosť študujúcich. Medzi študentami je tiež veľkou výhodou vzájomný o networking.

AKO PREBIEHA VÝUČBA

Štandardná doba štúdia  je do jedného roka. Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultáci e a prípravu písomných projektov. 

MBA, Executive MBA Bratislava

 

MODULY VÝUČBY

 • Úvodný workshop (4 hodiny + spoločenská časť)
 • Business prostredie 
 •  Marketing
 •  Riadenie ľudských zdrojov
 •  Riadenie financií a rizika
 •  Riadenie procesov a výroby
 •  Riadenie zmien a krízového riadenia
 •  Projektové riadenie
 • Strategické riadenie

Študijný kouč: Každý študent má k dispozícii študijného kouča, ktorý ho vedie k úspešnému absolvovaniu štúdia, pomáha mu vytvoriť optimálnu stratégiu štúdia s výberom tém písomných projektov a pod a pod. 

Začiatok október 2024

Sobota Nedeľa Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota
12.10.2024
13.10.2024
16.11.2024
14.12.2024
18.01.2025
22.02.2025
22.03.2025
26.04.2025
24.05.2025

TÍM LEKTOROV

Garant štúdia: Ing. Antonino Milicia, Ph.D

PÍSOMNÉ PROJEKTY A ZÁVEREČNÁ PRÁCA

Po každom z ôsmich modulov odovzdáva študent písomný projekt spracovaný na praktickú zmysluplnú tému zo svojej firmy/organizácie či pre iný subjekt podľa dohody. Aby bola práca na projektoch maximálne prínosná a efektívna, sú témy písomných projektov a záverečné práce vopred konzultované so študijným koučom.

Písomné práce hodnotia jednotliví lektori, pričom sa sústredia na potenciál praktického prínosu. Teoretické rešerše nie sú prípustné. Hodnotenie obsahuje percentuálne hodnotenie podľa britskej stupnice (70% = A) a písomný komentár.

Záverečná práca efektívne nadväzuje na písomné projekty k jednotlivým modulom a nepredstavuje pre študenta časový ani psychologický problém. Záverečnú prácu hodnotia dvaja lektori – vedúci práce a oponent práce. Hodnotiaca stupnica je rovnaká ako pri písomných projektoch.

DIPLOM O ABSOLVOVANÍ

Kvalité štúdium na Vysokej škole

Po úspešnom ukončení štúdia obdrží študent diplom o absolvovaní od Paneurópskej vysokej školy.

PRIJÍMACIE KONANIE

Bez prijímacích skúšok. Náklady prijímacieho konania sú súčasťou školného.

REFERENCIE

Štúdium MBA bolo pre mňa veľkým prínosom. Urobila som správne rozhodnutie pre môj ďalší rozvoj a rast. Ukázalo mi nové cesty a prístupy pre moju prácu vo firme, v ktorej aktívne pôsobím. Oceňujem najmä prepojenie štúdia na prax vďaka kvalitnému výberu prednášateľov. Na každú tému študijnej oblasti som sa veľmi tešila a vždy splnili moje očakávania.
MBA, Executive MBA Bratislava
Ing. Beatrix Tonkovičová, MBA
So studiom som bol nad mieru spokojny. Vsetko slubene bolo aj splnene. Spoznal som uzasnych ludi ako prednasajucich aj kolegov pocas studia. Prednasky a to vsetky boli pre mna velmi prinosne a moja znalost v danych aspektoch manazmentu urcite narastla. Prednasky boli plne faktov aj z pracovneho prostredia a prednasajuci to uzasne dokazali kombinovat teoriu a prax.
MBA, Executive MBA Bratislava
Mgr. David Foglszinger, MBA

A mnoho ďalších …… 

TERMÍN A PRIHLÁŠKA

 • Založte si e-prihlášku do 31.5.2024 
 • pri zakladaní zvoľte namiesto fakulty „Ďalšie vzdelávanie“, vyberte si MBA program a miesto štúdia
 • nezabudnite si poznačiť Vaše vygenerované prihlasovacie údaje
 • Skompletizujte sekcie e-prihlášky „Osobné údaje“ a „Adresy uchádzača“
 • Počkajte, budeme Vás v najbližších dňoch kontaktovať

 Na základe záujmu bude termín predĺžení alebo pozastavení. Štúdium MBA je limitované maximálnym počtom študentov. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie bude realizované online vo forme živých prednášok. V prípade priaznivej situácie bude výuka realizovaná prezenčn

CENA ŠTÚDIA

10 splátok

509 / Mesiac
 • Elektornická prihláška bez poplatku

Dve splátky

2399
 • Elektronická prihláška bez poplatku

Jedna splátka

4499
 • Elektronická prihláška bez poplatku

Štúdium je daňovo uznateľným dokladom, ak je štúdium fakturované na živnostenský list alebo právnicku osobu. Podmienkou pre odpočeť DPH je registrácia firmy k dani z pridanej hodnoty.

KONTAKT

MBA, Executive MBA Bratislava

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281 E-mail: roman.hruska@paneurouni.com

KONTAKNTNÝ FORMULÁR

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR 


  ADRESA KDE VÝUČBA PREBIEHA