Fakulta ekonómie a podnikania

Prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

Pracovisko: Ústav ekonomiky

E-mail: rastislav.rajnoha@paneurouni.com


Rajnoha