Fakulta práva

JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Funkcia: Prodekanka pre bakalárske štúdium a magisterské štúdium

Pracovisko: Oddelenie medzinárodného práva súkromného

Miestnosť 2.09
Fax: +421 2 4820 8817

E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com