Fakulta Práva

JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Funkcia: Prodekanka pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium, celoživotné vzdelávanie a rozvoj

Pracovisko: Fakulta práva

Miestnosť 2.11
Fax: +421 2 4820 8817

E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com